{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

J.G. Sandbrinkstraat 8

3901EZ Veenendaal
€ 65.000,- per Jaar

€ 65.000,- per
€ 795.000,-
2013
458 m²
458 m²
,

De horecaruimte wordt in de huidige casco staat opgeleverd: 

• onafgewerkte vloeren, wanden en plafond;

• gevelpui met geluidwerend glas RA 42,5 dB;

• schachten (o.a. afvoerkanaal naar dak)

• meterkastposities. (wel mantelbuizen voorzien, geen kasten);

• vetvangput.

Er bevinden zich openbare parkeermogelijkheden in de directe omgeving.

J.G. Sandbrinkstraat 8

Algemeen
Het betreft een horecaruimte van circa 458 m² gelegen op de hoek J.G. Sandbrinkstraat - Tuinstraat, welke onderdeel is van het project ‘Het Stempel’. De ruimte is gelegen aan het horecaplein van Veenendaal en heeft door zijn open uitstraling een aantrekkende werking.

Een buitenterras is conform gemeentelijke regeling op het plein mogelijk.

Dit object heeft een unieke ligging in het centrum (zuidelijke rand) en hét horecagebied van Veenendaal. Aan de overzijde van dit object bevindt zich de ingang van parkeergarage De Corridor.

De gemeente Veenendaal bestaat uit circa 63.800 inwoners.

Vloeroppervlakte
De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt circa 458 m².

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Voorzieningen
De horecaruimte wordt in de huidige casco staat opgeleverd:
• onafgewerkte vloeren, wanden en plafond;
• gevelpui met geluidwerend glas RA 42,5 dB;
• schachten (o.a. afvoerkanaal naar dak)
• meterkastposities. (wel mantelbuizen voorzien, geen kasten);
• vetvangput.

Parkeren
Er bevinden zich openbare parkeermogelijkheden in de directe omgeving.

In geval van huur

Huurprijs
€ 65.000,00 per jaar, exclusief BTW.

BTW
Het uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Indien huurder de BTW niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Huurder is voor eigen rekening en risico direct contractant bij de openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
In overleg.

Zekerheidsstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief servicekosten en BTW.

Betaling
Huurpenningen en BTW per maand vooruit.

Aanvaarding
In overleg.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

In geval van koop

Kadastrale gegevens
Gemeente: Veenendaal.
Sectie: D
Nummer: 9549
Dient nog kadastraal te worden gesplitst.

Koopprijs
€ 795.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Notaris
Ter keuze koper.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

Plattegrondtekeningen
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen
Het betreft een horecaruimte van circa 458 m² gelegen op de hoek J.G. Sandbrinkstraat - Tuinstraat, welke onderdeel is van het project ‘Het Stempel’. De ruimte is gelegen aan het horecaplein van Veenendaal en heeft door zijn open uitstraling een aantrekkende werking.

Een buitenterras is conform gemeentelijke regeling op het plein mogelijk.

Dit object heeft een unieke ligging in het centrum (zuidelijke rand) en hét horecagebied van Veenendaal. Aan de overzijde van dit object bevindt zich de ingang van parkeergarage De Corridor.

De gemeente Veenendaal bestaat uit circa 63.800 inwoners.

Vloeroppervlakte
De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt circa 458 m².

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Voorzieningen
De horecaruimte wordt in de huidige casco staat opgeleverd:
• onafgewerkte vloeren, wanden en plafond;
• gevelpui met geluidwerend glas RA 42,5 dB;
• schachten (o.a. afvoerkanaal naar dak)
• meterkastposities. (wel mantelbuizen voorzien, geen kasten);
• vetvangput.

Parkeren
Er bevinden zich openbare parkeermogelijkheden in de directe omgeving.

In geval van huur

Huurprijs
€ 65.000,00 per jaar, exclusief BTW.

BTW
Het uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Indien huurder de BTW niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Huurder is voor eigen rekening en risico direct contractant bij de openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
In overleg.

Zekerheidsstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief servicekosten en BTW.

Betaling
Huurpenningen en BTW per maand vooruit.

Aanvaarding
In overleg.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

In geval van koop

Kadastrale gegevens
Gemeente: Veenendaal.
Sectie: D
Nummer: 9549
Dient nog kadastraal te worden gesplitst.

Koopprijs
€ 795.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Notaris
Ter keuze koper.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

Plattegrondtekeningen
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}