{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

De Smalle Zijde 17A

3903LM Veenendaal
€ 695.000,-

€ 695.000,-
1985
1.080 m²
915 m²
165 m²
, ,
Het object zal worden opgeleverd in de huidige staat, ondermeer voorzien van: Bedrijfsruimte: • 3 overheaddeuren; • vrije hoogte circa 5,5 m1; • krachtstroomaansluitingen; • TL-verlichtingsarmaturen; • lichtstraat; • heaters; • sanitaire voorzieningen en pantry; • alarminstallatie; • entresolvloer. Kantoorruimte: • entree met receptie; • pantry; • verwarming middels radiatoren; • sanitaire voorzieningen; • (systeem)plafonds met verlichtingsarmaturen; • vloerbedekking / laminaat; • scheidingswanden.
Bedrijventerrein Nijverkamp is het oudste bedrijventerrein van Veenendaal. Op dit bedrijventerrein zijn ruim 375 ondernemingen actief. De bedrijfsruimte is gelegen op een zichtlocatie aan de Rondweg-Oost, welke direct verbonden is met de Rijkswegen A12 (Den Haag – Utrecht – Arnhem) en A15 (Rotterdam – Nijmegen). Via de nabijgelegen A30 is de A1 (Amsterdam-Enschede) gemakkelijk te bereiken.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein.

De Smalle Zijde 17A

Uw bedrijf vestigen op een strategische locatie aan de belangrijke verkeersader Rondweg-Oost? Dat is nu mogelijk op in dit multifunctionele bedrijfspand op bedrijventerrein Nijverkamp, ter grootte van circa 915 m² bedrijfsruimte alsmede circa 165 m² kantoorruimte. Het riante buitenterrein beschikt over ruim voldoende parkeerplaatsen.

Bedrijventerrein Nijverkamp is het oudste bedrijventerrein van Veenendaal. Op dit bedrijventerrein zijn ruim 375 ondernemingen actief. De bedrijfsruimte is gelegen op een zichtlocatie aan de Rondweg-Oost, welke direct verbonden is met de Rijkswegen A12 (Den Haag – Utrecht – Arnhem) en A15 (Rotterdam – Nijmegen). Via de nabijgelegen A30 is de A1 (Amsterdam-Enschede) gemakkelijk te bereiken.

Vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 915 m² bedrijfsruimte en circa 165 m² kantoorruimte.

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Voorzieningen
Het object zal worden opgeleverd in de huidige staat, ondermeer voorzien van:

Bedrijfsruimte:
• 3 overheaddeuren;
• vrije hoogte circa 5,5 m1;
• krachtstroomaansluitingen;
• TL-verlichtingsarmaturen;
• lichtstraat;
• heaters;
• sanitaire voorzieningen en pantry;
• alarminstallatie;
• entresolvloer.

Kantoorruimte:
• entree met receptie;
• pantry;
• verwarming middels radiatoren;
• sanitaire voorzieningen;
• (systeem)plafonds met verlichtingsarmaturen;
• vloerbedekking / laminaat;
• scheidingswanden.

Parkeren
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein.

Koopsom
€ 695.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

In geval van huur

Huurprijs
Op aanvraag.

BTW
Het uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Indien huurder de BTW niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Huurder is voor eigen rekening en risico direct contractant bij de openbare nutsbedrijven voor wat betreft de levering en het verbruik van gas, water en elektra.

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
In overleg.

Zekerheidsstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief BTW.

Betaling
Huurpenningen en BTW per maand vooruit.

Aanvaarding
In overleg.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Plattegrondtekeningen
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw bedrijf vestigen op een strategische locatie aan de belangrijke verkeersader Rondweg-Oost? Dat is nu mogelijk op in dit multifunctionele bedrijfspand op bedrijventerrein Nijverkamp, ter grootte van circa 915 m² bedrijfsruimte alsmede circa 165 m² kantoorruimte. Het riante buitenterrein beschikt over ruim voldoende parkeerplaatsen.

Bedrijventerrein Nijverkamp is het oudste bedrijventerrein van Veenendaal. Op dit bedrijventerrein zijn ruim 375 ondernemingen actief. De bedrijfsruimte is gelegen op een zichtlocatie aan de Rondweg-Oost, welke direct verbonden is met de Rijkswegen A12 (Den Haag – Utrecht – Arnhem) en A15 (Rotterdam – Nijmegen). Via de nabijgelegen A30 is de A1 (Amsterdam-Enschede) gemakkelijk te bereiken.

Vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 915 m² bedrijfsruimte en circa 165 m² kantoorruimte.

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Voorzieningen
Het object zal worden opgeleverd in de huidige staat, ondermeer voorzien van:

Bedrijfsruimte:
• 3 overheaddeuren;
• vrije hoogte circa 5,5 m1;
• krachtstroomaansluitingen;
• TL-verlichtingsarmaturen;
• lichtstraat;
• heaters;
• sanitaire voorzieningen en pantry;
• alarminstallatie;
• entresolvloer.

Kantoorruimte:
• entree met receptie;
• pantry;
• verwarming middels radiatoren;
• sanitaire voorzieningen;
• (systeem)plafonds met verlichtingsarmaturen;
• vloerbedekking / laminaat;
• scheidingswanden.

Parkeren
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein.

Koopsom
€ 695.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

In geval van huur

Huurprijs
Op aanvraag.

BTW
Het uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Indien huurder de BTW niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Huurder is voor eigen rekening en risico direct contractant bij de openbare nutsbedrijven voor wat betreft de levering en het verbruik van gas, water en elektra.

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
In overleg.

Zekerheidsstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief BTW.

Betaling
Huurpenningen en BTW per maand vooruit.

Aanvaarding
In overleg.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Plattegrondtekeningen
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}